Steward spreekt je aan!!!
Het programma Steward Op School is uitermate geschikt:
» voor zowel het primair en voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs;
» voor het samen creëren van een rustige, schone én respectvolle school;
» als methodiek (erkend door de overheid) die valt binnen de burgerschapscompetenties, waar het voortgezet onderwijs verplicht aandacht aan dient te besteden;
» als onderdeel van de kwalificering Loopbaan en burgerschap middelbaar beroepsonderwijs;
» als hulpmiddel om de competenties van leerlingen verder te ontwikkelen op het gebied van coaching (Stewardcoach), planning (assistent-coördinator) en conflictbemiddeling (mediator).

Bepalen doelstelling De school bepaalt (samen met onze accountmanager) welke doelen de Stewards voor ogen hebben en in welk tijdspad deze te behalen zijn.

Theorie
Iedere leerling krijgt een training met de benodigde uitleg over het programma.

Praktijk
De leerlingen die de rol van Steward gaan uitoefenen, worden onder meer aan de hand van een rollenspel tot in de puntjes voorbereid op hun taak. Na de training weet iedere leerling: Wie Steward worden (welk leerjaar), wat een Steward doet, wat dit hem/haar oplevert, wat er van hem/haar wordt verwacht (respect), wat de reden is van de invoering (normen en waarden) en wat hij/zij van de Steward kan verwachten.

Na de training kunnen de Stewards:
Hun medeleerlingen tijdens de pauze positief aanspreken op (on)gewenst gedrag en in samenwerking met de stewardcoach (docent of leerling) en coördinator (conciërge of een andere medewerker die vrij is van lesgeven) de doelen nastreven, zoals een schone kantine, het signaleren van pestgedrag en/of orde op het schoolplein. Stewards zijn ook in te zetten vóór en na schooltijd.

Duur training
Alle leerlingen: een lesuur theorie. Aankomende stewards: +/- een lesuur praktijk.

Certificaat
Leerlingen/Studenten die het programma succesvol hebben doorlopen, krijgen een certificaat.